ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ2019-01-23T15:48:10+02:00

Φρεάτιο Επίσκεψης

Ύψος (m) Πάχος (m) Βάρος (kg)
1,20 1 0.15 1820
1,20 0,75 0.15 1450
1,40 1 0.14 1975
Ύψος (m) Πάχος (m) Βάρος (kg)
1,20 0,5 0.15 675
1,20 1 0.15 1570
1,40 0,5 0.14 837
1,40 1 0.14 1675
Ύψος (m) Πάχος (m) Βάρος (kg)
1,20 1 0.15 1230