Πάσσαλος για Αντιχαλαζικό Δίχτυ

Πάσσαλος για Αντιχαλαζικό Δίχτυ2019-01-23T15:33:09+02:00

Πάσσαλος για Αντιχαλαζικό Δίχτυ

Τσιμεντοπάσσαλοι κατασκευασμένοι με βάση τις οδηγίες του ΕΛΓΑ για στήριξη αντιχαλαζικού διχτυού σκίασης που παρέχει την απαραίτητη προστασία στις καλλιέργειές σας.